سفارش تبلیغ
صبا

مقصرین و تهمت به اهل عرفان و اولیای الهی

سوال : در منابع علم رجال و تاریخ ملل و نِحَل ، فراوان می بینیم که اتهامات فراوانی به عرفاء وارد شده و پس از متهم ساختن آنان به غلو ، آنان را به اباحی گری و مخالفت احکام و شرایع از شرب خمر گرفته تا سایر گناهان کبیره ، متهم ساخته اند ، علت این اتّهامات چیست ؟

پاسخ کوتاه : بیان معانی عرفانی و انقلابی در قالب الفاظ و اصطلاحات عرفانی و بهشتی 

پاسخ مفصل تر : همه می دانیم که از منظر عقل و خرد و انسانیت و جمیع ادیان الهی و آیات قرآن کریم ، تهمت زدن و قذف نمودن گناهی بسیار بزرگ است .

قرآن کریم و احکام اسلامی ، به وضوح بیان نموده که بردن آبروی افراد و متهم نمودن افراد به گناهان کبیره بدون شهادت شهود در محکمه ای به نزد قاضی عادل ، و تحقیقات کامل از شهود ، گناهی بسیار بزرگ است که سبب می شود متهم کننده خودش از عدالت ساقط شود .

با این تفاصیل تمام مورخین و رجالیانی که بدون شهود و مستندات ، بزرگان عرفان را به کفر و گناهان کبیره متهم ساخته اند از عدالت ساقط شوند و سخنانشان قابل پذیرش نباشد .

در حقیقت ، عرفاء و اولیای الهی به خاطر عشق و محبتی که به حضرت مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام داشتند ، از سوی دشمنان عدالت و عرفان ، متهم به هر کفر و زندقه و گناهی می شدند تا با این اتهامات آنان را به حاشیه برانند و مردم جامعه را از آنان دور نگه دارند.

حکومتهای استبدادی خلفای جور مثل بنی امیه و بنی عباس نیز برای ترویج این اکاذیب تلاش فراوانی نمودند.

و بعدها ، مقصرین شیعه ( یعنی کوتاهی کنندگان در معرفت و حقوق برادران ایمانی ) ، همین اتهامات را بیهوده تکرار کرده و رواج دادند.

در این بین گروهی از عرفا ( ملامتیه ) برای حفظ خاطره تاریخی مظلومیت عارفان گذشته که متهم به این اتهامات دروغین شده اند و اینکه نشان دهند از این اتهامات دروغین هیچ واهمه ای ندارند آنها را مورد ریشخند قرار داده و با قبول شجاعانه و بی پروای این اتهامات دروغین ، آن اتهامات را در اشعار و مکتوبات خود به عنوان رموز و اصطلاحات عرفانی بکار گرفتند.

ضمن اینکه بسیاری از این اصطلاحات و رموز عرفانی ، در حقیقت بیان معانی عرفانی و انقلابی در قالب الفاظ و اصطلاحاتی است که بهشت موعود را به ذهن مؤمنان متبادر می سازد.

و این موافق قرآن کریم و روایات پیامبر و اهل بیت (س) است که فراوان بیان نموده اند : « در عوالم بالا و بهشت خدا ، اعمال خیر بصورت نعمت ها و لذت های بهشتی تجسم پیدا می کنند»

 


» نظر